top of page
Dark-Background
Background

- מרץ 25-27 -

הנכם מוזמנים לראות בעצמכם את הטכנולוגיה החדשנית ביותר בעולמות האבטחה.
 

Drone security systems 2024 הוא אירוע אקסלוסיבי (למוזמנים בלבד) בו ניתן לראות בזמן אמת מגוון יכולות מתקדמות של אמצעי אבטחה בעולם הרחפנים. כלל ההדגמות מוצגות בחדר הבקרה המרכזי של פארק התעשייה קיסריה, המתמחה בשילוב אמצעים טכנולוגיים חדשניים במערך האבטחה והניהול ההעירוני השוטף.

כחלק מהביקור תוכלו להתרשם מהדגמות על מערכת ניהול צי רחפנים מתקדמת, עמדת הטעינה החדשה ביותר של חברת DJI, משימות אוטונומיות, זיהוי רחפנים עוינים, ובכלל איך ניתן לשלב את כלל הטכנולוגיות במערך אחד.
 

יכולות שיוצגו בהדגמות:

 

  סיורי גבול אוטומטים וידנים לאתרים אסטרגיים

  זיהוי ומעקב אחר אובייקטים ושיתוף וידאו עם הכוחות בשטח בזמן אמת

•  זיהוי וניטרול בטוח של רחפנים בלתי מזוהים

•  הגדרת משימות אוטונמיות לרחפנים והוצאתם למשימות פטרול, מגדל תצפית וכו׳ מחדר בקרה מרוחק

  שירות ניהול מרחב אווירי ועמידה בתקנות (UTM) הכלול בשימוש במערכת

למי האירוע מתאים?

 

•  עיריות ויישובים- לצורכי אבטחה ואכיפה

•  אתרים אסטרגיים וביטחוניים

  גופי ביטחון

Background
הרשמה לפרטים נוספים

Thanks for submitting!

Drone Security Systems 2024:
 

Background
Caesarea Live Display - image
Caesarea Live Display - save the date image
bottom of page